XómĐình1vôđịchgiảixuânTriềuKhúc2017

Chiều ngày 8/2/2017, trận chung kết giải xuân Triều Khúc 2017 giữa Xóm Đình 1 và Xóm Án đã diễn ra rất hấp dẫn tại sân bóng làng Triều Khúc.