vô địch đức

vô địch đức

Đương kim vô địch Đức bị loại【vô địch đức】:Đức không chỉ bị loại sớm mà còn xếp chót bảng!. Ảnh: REU