trippier

trippier

Newcastle sẽ thế nào nếu có Aubameyang và Trippier?【trippier】:Newcastle với sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ