ThủmônTrầnViếtSỹ(CửaTùngVĩnhQuang):HãygọituilàSỹ“Campos”

“Bé như cái kẹo mà đòi chụp gôn. Chúng nó mà sút thì cả bóng lẫn người bay vào lưới, con ạ!”, ở bên ngoài đường piste những tiếng bỉ bôi khó nghe như “ném” vào tai Trần Viết Sỹ. Anh mặc kệ, chơi là chơi, vui mà…