Vòng7SàiGònLeague,QuyNhơnvsHiệpThành:Ơngiời,cậuđâyrồi!

Tựa như căn phòng bí mật của “Ơn giời, cậu đây rồi”, vốn phiên là bản tiếng Việt của chương trình nổi tiếng Thank God You’re Here (Australia), Quy Nhơn FC và Hiệp Thành FC sẽ phải “nói chuyện” với nhau bằng thứ ngôn ngữ bóng đá nhưng ở đó sẽ khó có nụ cười cho kẻ thua cuộc.