Tuyển nữ Việt Nam bỏ xa Thái Lan trên bảng xếp hạng FIFA

Tuyển nữ Việt Nam bỏ xa Thái Lan trên bảng xếp hạng FIFA

Đội tuyển nữ Việt Nam đứng ở vị trí 32 trên bảng xếp hạng FIFA với 1655,51 điểm, tăng 0,26 điểm tron