lâm tây

lâm tây

Thủ môn Lâm “Tây” bắt bóng giỏi, phát bóng dở【lâm tây】:Thậm chí, Lâm “Tây” còn để lại hình ảnh ấn tư