HPL-S6:TiếnThành,ThànhLươngkhoácáoEOC,MooncóHLVV.League

Bộ đôi tuyển thủ Mai Tiến Thành, Thành Lương sẽ đầu quân cho EOC. Trong khi đó, HLV Trương Việt Hoàng của Hải Phòng cũng được bầu Dương Duy trải thảm đỏ làm thuyền trưởng của Moon ở HPL-S6.