Những toan tính đằng sau đơn từ chức của trợ lý ngôn ngữ cho ông Park Hang-seo

Những toan tính đằng sau đơn từ chức của trợ lý ngôn ngữ cho ông Park Hang-seo

Chuyện kể rằng, có một đội tuyển kia từ chỗ không ai kỳ vọng bỗng nhiên đá như lên đồng, thắng những