giảibóngđáMoca-Kếtnốidoanhnghiệp-cúpBáoBóngđá2017:KhaimạcgiảiMoca-cúpBáoBóngđá2017:Ecofootthắngnhàn,DTSmấtđiểm

Chiều ngày 21/5/2017, giải bóng đá Moca – Kết nối doanh nghiệp – cúp Báo Bóng đá 2017 đã chính thức khai mạc tại sân bóng C500, Học viện an ninh, đường 19/5, Hà Nội.