(Nations League) ĐT Anh hòa hú vía ĐT Đức nhờ sự tỏa sáng của Harry Kane

(Nations League) ĐT Anh hòa hú vía ĐT Đức nhờ sự tỏa sáng của Harry Kane

Sau ngày ra quân không giành được chiến thắng, ĐT Đức lẫn ĐT Anh đều muốn hướng về một thắng lợi ở c