gạo hạt ngọc trời

gạo hạt ngọc trời

Dân Phú Quốc chen nhau xem đua xe đạp tranh Cúp “Gạo hạt ngọc trời”【gạo hạt ngọc trời】:Nhằm kỷ niệm