Trọng tài V-League 2018: Lùm xùm từ trên xuống dưới

Trọng tài V-League 2018: Lùm xùm từ trên xuống dưới

1. Trọng tài Nguyễn Trọng Thư xử ép, xử sai trắng trợnMùa giải không yên ả với các trọng tài tại V-L