Việt kiều Mỹ đến tập thử ở HAGL từng ăn tập tại lò Barcelona

Việt kiều Mỹ đến tập thử ở HAGL từng ăn tập tại lò Barcelona

Ngày 22/7, Kenny Phi Hoang Chandler đã có mặt tại thành phố Pleiku, chuẩn bị cho quãng thời gian tập