Chủ tịch CLB Việt Nam gặp rắc rối: Bị HLV Italia gọi là “ông chủ tệ nhất thế giới”, quyết kiện ra toà án quốc tế

Chủ tịch CLB Việt Nam gặp rắc rối: Bị HLV Italia gọi là “ông chủ tệ nhất thế giới”, quyết kiện ra toà án quốc tế

Ngược lại, chủ tịch Nguyễn Văn Đệ của đội bóng xứ Thanh cũng khẳng định đã mời luật sư quốc tế để là