Khó!Manchester United yêu cầu Ronaldo phải trở lại đội đúng giờ, Teng Hah, anh ấy sẽ nói chuyện với anh ấy với Agenjudibola

Khó!Manchester United yêu cầu Ronaldo phải quay lại đội đúng giờ để nói chuyện với anh ấy [Agenjudibola]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 4 tháng 7: Đối với ứng dụng khởi hành của Ronaldo, Câu lạc bộ Manchester United đã áp dụng một thái độ khó khăn. “Daily Mirror” cho thấy ManchesterUnited đã thông báo cho Ronaldo, yêu cầu anh ấy trở lại đội đúng giờ